AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối xử lỳ và vi điều khiển trong máy thu hình màu chức năng 

  • A.

   Nhận tín hiệu sóng âm tần, xử lí, điều khiển và phát ra loa.  

  • B. Tách và tạo các xung đồng bộ, xung quét, đưa đến cuộn lái tia của đèn hình.
  • C.

   Nhận lệnh điều khiển từ bên ngoài để điểu khiển các hoạt động của máy. 

  • D. Nhận tín hiệu hình, khuếch đại, giải mã màu và đưa đến ống âm cực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>