AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào: 

  • A.

   Điện áp của nguồn và tải           

  • B. Điện áp của nguồn
  • C. Điện áp của tải                                  
  • D. Cách nối của nguồn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA