YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tải nối hình sao nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tải của hai pha còn lại là: 

  • A. Không đổi       
  • B. Tăng lên 
  • C.  Bằng không              
  • D. Giảm xuống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>