AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm: 

  • A.

   Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần 

  • B. Khối mạch tiền khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuyếch đại tới một trị số nhất định.
  • C.

   Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh. 

  • D. Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>