AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm: 

  • A.

   Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.          

  • B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
  • C.

   Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp. 

  • D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>