AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây: 

  • A.

   Nâng cao dòng điện       

  • B. Nâng cao điện áp
  • C. Nâng cao công suất máy phát            
  • D. Tăng công suất và điện áp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>