AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng về khái niệm hệ thống điện quốc gia 

  • A.

   Là hệ thống gồm nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc 

  • B. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Bắc.
  • C.

   Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Trung. 

  • D.  Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trên miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>