AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM: 

  • A. Xử lý tín hiệu.      
  • B. Mã hóa tín hiệu
  • C. Truyền tín hiệu. 
  • D. Điều chế tín hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>