AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Endangered species ______by the World Wildlife Fund.

  • A. will protect
  • B. would protect
  • C. be protected
  • D. are protected

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Câu bị động với chủ ngữ số nhiều nên động từ chia are V-ed. 

  Dịch: Những loài đang bị đe dọa được bảo vệ bởi Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>