AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Could you please tell me ______?

  • A. how far to the nearest bus stop is it
  • B. how far is it to the nearest bus stop
  • C. It is how far to the nearest bus stop 
  • D. how far it is to the nearest bus stop

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Mệnh đề danh ngữ. 

  Cấu trúc: What/Where/When/Why/How…+ S V O, và nó được coi như là một danh từ. 

  Dịch: Bạn làm ơn có thể nói cho tôi biết bến xe bus gần nhất còn bao xa?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>