AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How has ASEAN countries' investment into Vietnam also increased?

  • A. slowly
  • B. quietly
  • C. sharply
  • D. medium

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam cũng tăng lên như thế nào? 

  A. chậm. 

  B. âm thầm. 

  C. mạnh mẽ. 

  D. trung bình. 

  Dẫn chứng ở câu 2- đoạn 2: “ASEAN countries' investment into Vietnam has also increased sharply” – (Đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam đồng thời cũng tăng lên mạnh mẽ).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>