AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When did he travel to Spain?

  • A. in 1956
  • B. in 1928
  • C. in 1958
  • D. in 1960

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ông đã đi tới Tây Ban Nha vào năm nào? 

  A. 1956           B. 1928           C. 1958           D. 1960

  Dẫn chứng ở dòng thứ 7: “After graduating in 1928, he traveled to Spain and to Russia” – (Sau khi tốt nghiệp vào năm 1928, ông tới Tây Ban Nha và tới Nga).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>