YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The more you talk about the situation, ______.

  • A. it seems the worse
  • B. the worse it seems
  • C. the worse does it seem
  • D. it seems worse

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  So sánh kép: The + comparative + S + V, the + comparative + S + V. (Càng…, càng…).

  (The + comparative : The + từ ở dạng so sánh hơn). 

  Dịch: Bạn càng nói về tình hình này, nó càng trông tồi tệ hơn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA