AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My sister is very fond ______eating chocolate candy.

  • A. with
  • B. about
  • C. at
  • D. of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tobe fond of N/V-ing: thích cái gì/làm gì. 

  Dịch: Em gái tôi thích ăn kẹo sô cô la.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>