AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How long has Vietnam been a full member of ASEAN?

  • A. For the past few years.
  • B. As long as Singapore.
  • C. Since 1995.
  • D. For a decade.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Việt Nam đã là thành viên đầy đủ của ASEAN trong bao lâu? 

  A. trong vài năm gần đây. 

  B. lâu bằng Singapore. 

  C. kể từ 1995. 

  D. trong một thập kỉ. 

  Dẫn chứng ở câu đầu tiên: “Vietnam officially became a full member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on July 28, 1995”- (Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 28 tháng 7 năm 1995).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>