AMBIENT
 • Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the  correct  answer  to each of  the questions  from  36  to  42.

              Vietnam officially became a full member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on July 28, 1995. Since then, Vietnam has worked together with other ASEAN member countries to reinforce regional cooperation and made great contributions to maintaining peace, stability and reconciliation in the region. 

              In the past years in the ASEAN, Vietnam has reaped (obtained) many successes in all social and economic fields. The country has gradually restructured its administrative apparatus to suit a market economy and to integrate into the international community. Vietnam has made a good impression on ASEAN countries with its achievements in economic development especially in hunger eradication and poverty alleviation. ASEAN countries' investment into Vietnam has also increased sharply. With a high economic growth rate averaging seven percent each year, Vietnam has been able to decrease economic gap slightly with Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, the Philippines and Brunei. 

              In addition, Vietnam actively works to integrate culturally and socially with the Southeast Asian region while preserving its own cultural features. Thirteen is not a long period for such an important political event but what has been achieved in relations between Vietnam and the association is creating splendid prospect for the future.

  Câu hỏi:

  Which is the best title of the passage?

  • A. How Vietnam joined ASEAN.
  • B. Vietnam's contributions to ASEAN's development.
  • C. Vietnam's achievements in relation with the ASEAN community.
  • D. Vietnam-ASEAN: a decade of companionship and development.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn? 

  A. Cách Việt Nam gia nhập ASEAN. 

  B. Những đóng góp của Việt Nam cho sự phát triển của ASEAN. 

  C. Những thành tựu của Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng ASEAN. 

  D. Việt Nam- ASEAN: thập kỉ của tình hữu nghị và sự phát triển. 

  Một số dẫn chứng tiêu biểu như: 

  + “Vietnam has worked together with other ASEAN member countries to reinforce regional cooperation and made great contributions to maintaining peace, stability and reconciliation in the region”- (Việt Nam làm việc cùng với các nước thành viên ASEAN để tăng cường hợp tác trong khu vực và đã có những đóng góp to lớn trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hòa giải trong khu vực). 

  + “Vietnam has made a good impression on ASEAN countries with its achievements in economic development especially in hunger eradication and poverty alleviation”- (Việt Nam đã tạo ấn tượng tốt đối với các nước ASEAN bằng những thành tựu trong công cuộc phát triển nền kinh tế, đặc biệt là trong chương trình xóa đói giảm nghèo). 

  + “With a high economic growth rate averaging seven percent each year, […]” – (Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình bảy phần trăm mỗi năm, […]).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>