AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “It is a really difficult matter for pessimists to decide how to solve now”.

  • A. operators
  • B. optimists
  • C. opportunists
  • D. opponents

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Pessimist (n): người bi quan >< B. optimist: người lạc quan. 

  Các đáp án còn lại: 

  A. operator (n): người thợ máy. 

  C. opportunist (n): kẻ cơ hội. 

  D. opponent (n): kẻ thù, kẻ chống đối. 

  Dịch: Đó quả là một vấn đề khó khăn đối những người bi quan để quyết định cách giải quyết tại thời điểm bây giờ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>