AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The trouble with Frank is that he never turns up on time for a meeting.

  • A. get out
  • B. turn on
  • C. arrives
  • D. get over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  (to) turn up = C. (to) arrive: xuất hiện. 

  Các đáp án còn lại: 

  A. get out: chạy trốn. 

  B. turn on: bật lên. 

  D. get over: vượt qua. 

  Dịch: Vấn đề rắc rối của Frank là anh ta chẳng bao giờ tới buổi họp đúng giờ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>