AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Although it was raining heavily, we still went to school.

  • A. Despite of the heavy rain, we still went to school.
  • B. In spite of the heavy rain, we still went to school.
  • C. Because of the heavy rain, we still went to school.
  • D. In spite the heavy rain, we still went to school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Câu tương phản, đối lập: Although/Though + S V O, S V O (Mặc dù…, nhưng…).

  = In spite of/ Despite + N/V-ing, S V O. 

  Dịch: Mặc dù trời mưa lớn, nhưng chúng tôi vẫn đi tới trường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>