AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Hemingway developed a very concise writing style. His name is well- known throughout the world.

  • A. Hemingway, whose name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
  • B. Hemingway, whose is name well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
  • C. Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
  • D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well- known throughout the world.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Hemingway đã phát triển một phong cách viết rất súc tích. Tên ông được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. = A. Hemingway, có tên tuổi được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, đã phát triển một phong cách viết rất súc tích. 

  Các đáp án còn lại: 

  B- sai do thừa is ở sau whose, whose là Đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu và whose + N. 

  C và D sai ngữ pháp trong câu Mệnh đề quan hệ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>