YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây ?

  • A.

   Fe + dung dịch AgNO3 dư   

  • B.

   Fe + dung dịch Cu(NO3)2

  • C. FeO + dung dịch HNO3   
  • D. FeS + dung dịch HNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF