AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong lượng dư H2SO4 đặc nóng  thu được sản phẩm khử duy nhất là bao nhiêu lít SO2 đktc:

   

  • A. 0,56 lit
  • B. 0,448 lit 
  • C. 0,224 lit
  • D. 0,336 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn e:
  \(\\ 3n_{Fe}= 2n_{SO_{2}} \Rightarrow n_{SO_{2}} = 0,015 \ mol \\ \Rightarrow V = 0,336 \ lit\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>