YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm 2 kim loại. Hai muối trong X và 2 kim loại trong Y lần lượt là:

  • A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu, Fe.
  • B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Ag, Cu.
  • C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu, Ag.
  • D. Cu(NO3)2, AgNO3 và Cu, Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B


  ⇒ Hai muối là: Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.
      Hai kim loại là: Ag và Cu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA