AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí S dư, thu được 8,8 gam FeS. Giá trị của m là:

  • A. 5,6.
  • B. 2,80.
  • C. 8,4.
  • D. 3,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn nguyên tố: nFe = nFeS = 0,1 mol
  ⇒ m = 5,6g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>