AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là:

  • A. 11,2.
  • B. 5,6.
  • C. 0,56.
  • D. 1,12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
  0,02                                   0,02 
  ⇒ mFe = 0,02.56 = 1,12 gam 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>