• Câu hỏi:

  Cho phản ứng hoá học: Fe  + CuSO4 → FeSO4  +  Cu. Trong phản ứng trên xảy ra    

  • A. sự khử Fe2+ và sự oxi hoá Cu.
  • B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
  • C. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
  • D. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

  \(Fe+Cu^{2+}\rightarrow Fe^{2+}+Cu\)

  Fe: tính khử mạnh

  Cu: oxi hóa mạnh

  Fe bị oxi hóa \(\rightarrow\) Fe2+ + 2e-

  Cu2+ bị khử \(\rightarrow\) Cu + 2e

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC