YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

  • A. 25 ml.    
  • B. 50 ml.   
  • C. 100 ml.   
  • D. 150 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng bảo toàn nguyên tố (mol nguyên tử)

  Oxit + HCl → muối clorua + H2O

  \({n_{HCl}} = {n_H} = 2.n{ & _O} = 2.\frac{{2.(3.04 - 2,24)}}{{16}} = 0,1mol\)

  \({V_{dd\,\,HCl\,\,\,2M}} = \frac{{0,1.1000}}{2} = 50ml\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF