YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II) ?

  • A.

   Cl2     

  • B.

   dung dịch HNO3 loãng

  • C. dung dịch AgNO3 dư   
  • D. dung dịch HCl đặc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON