YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3  loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

  • A. Cu(NO3)2.
  • B. Fe(NO3)3.
  • C. Fe(NO3)2.
  • D. HNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ứng với 2 loại kim loại Fe, Cu ta có các cặp oxi hóa - khử sau:

  Do kim loại dư và dung dịch chỉ chứa một chất tan.
  ⇒ Kim loại dư gồm: Cu chưa phản ứng và có thể có một phần Fe và dung dịch là Fe2+: Fe(NO3)2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF