AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được m gam muối clorua. Giá trị của m là:

  • A. 3,25.
  • B. 2,80.
  • C. 5,08.
  • D. 6,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đốt cháy trong Cl2 dư thu được muối FeCl3
  Có \(n_{FeCl_{3}}\) = nFe = 0,04 mol
  ⇒ m = 6,5 g ​

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>