YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được m gam muối clorua. Giá trị của m là:

  • A. 3,25.
  • B. 2,80.
  • C. 5,08.
  • D. 6,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đốt cháy trong Cl2 dư thu được muối FeCl3
  Có \(n_{FeCl_{3}}\) = nFe = 0,04 mol
  ⇒ m = 6,5 g ​

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF