YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

  • A. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO3.
  • B. Fe(NO3)2, AgNO3.
  • C. Fe(NO3)3, AgNO3.
  • D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  Fe + Ag+ → Fe2+ + Ag
  Ag+ dư tiếp tục phản ứng với Fe2+
  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
  ⇒ Dung dịch sau phản ứng gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 dư.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2226

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF