YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

  • A. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO3.
  • B. Fe(NO3)2, AgNO3.
  • C. Fe(NO3)3, AgNO3.
  • D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  Fe + Ag+ → Fe2+ + Ag
  Ag+ dư tiếp tục phản ứng với Fe2+
  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
  ⇒ Dung dịch sau phản ứng gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 dư.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA