YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Cho Fe vào dung dịch HCl                  (4) Đốt dây sắt trong khí clo

  (2) Cho Fe dư vào dd HNO3  loãng          (5)Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư

   (3) Cho Fe vào dd KHSO4.

  Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là: 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho Fe vào dung dịch HCl; Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng; Cho Fe vào dd KHSO4.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF