AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 8,4gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là:

  • A. 90.
  • B. 120.
  • C. 30.
  • D. 60.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Fe + 2H+ → Fe2+ + H2
  0,15              0,15
  5Fe2+ + MnO4- ….
  0,15      → 0,03                                    
  ⇒ V = 0,03 : 0,5 = 0,06 (l) = 60ml            

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>