ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X:

  • A. 5,6.
  • B. 8,4.
  • C. 6,72.
  • D. 2,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n_{H_{2}}= 0,25 \ mol; \ n_{SO_{2}} = 0,3 \ mol\)
  2H+ + 2e → H2                                  S+6 + 2e → S+4
           0,5 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,25                                       0,6 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,3
  nFe = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol
  ⇒ mFe = 5,6

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF