YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X:

  • A. 5,6.
  • B. 8,4.
  • C. 6,72.
  • D. 2,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n_{H_{2}}= 0,25 \ mol; \ n_{SO_{2}} = 0,3 \ mol\)
  2H+ + 2e → H2                                  S+6 + 2e → S+4
           0,5 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,25                                       0,6 \(^{\overset{\ }{\leftarrow}}\) 0,3
  nFe = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol
  ⇒ mFe = 5,6

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF