AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì \({U_{Lmax}} = 90\sqrt 5 \) V. Khi đó \({U_C} = 40\sqrt 5 \) V. Giá trị của U là 

  • A. 60 V         
  • B. 35 V         
  • C. 80 V         
  • D. 150 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>