AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bước sóng nào sau đây có thể là bước sóng của ánh sáng màu lam 

  • A. 748 nm              
  • B. 495 nm            
  • C. 615 nm                      
  • D. 404 nm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>