AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Xét tam giác ABCcó AB=16cm, AC=12cm, BC=20cm.Trên đoạn AC có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với hai nguồn? 

  • A. 4           
  • B. 3            
  • C. 5                
  • D.  6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>