AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì 

  • A. khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật. 
  • B. gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
  • C. khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu. 
  • D.  tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>