YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A,B,C  trong đó AB=100m. Đặt tại B một nguồn điểm phát âm với công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại A và C lần lượt là LA=103dB và LC =99,5 dB. Tìm khoảng cách AC? 

  • A. 150 m                       
  • B. 250 m       
  • C. 200 m                     
  • D. 300 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA