AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tăng gấp đôi tần số của âm do một dây đàn phát ra, ta phải 

  • A. tăng lực căng dây gấp 2 lần        
  • B. tăng lực căng dây gấp 4 lần
  • C. giảm lực căng dây đi 2 lần               
  • D. giảm lực căng dây đi 4 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>