AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cacbon \({}_6^{14}C\) là chất phóng xạ β-  có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64g chất này thì sau bao lâu còn lại 4g? 

  • A. 11460 năm              
  • B. 17190 năm       
  • C. 22920 năm              
  • D. 20055 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>