ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos 100\pi t\) V vào mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm (L,r ), tụ điện C và điện trở R mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ C và điện trở R là bằng nhau, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là \(\frac{\pi }{6}\) và trễ pha hơn điện áp của cuộn dây là \(\frac{\pi }{3}\) . Tỉ số R/r gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 4,5                            
  • B. 3,5                  
  • C.  5,5                      
  • D. 2,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>