AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi nd, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

  • A. \({n_t} > {n_d} > {n_v}\)
  • B. \({n_v} > {n_d} > {n_t}\)
  • C. \({n_d} > {n_t} > {n_v}\)
  • D. \({n_d} < {n_v} < {n_t}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>