AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng

  • A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
  • B. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau
  • C. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. 
  • D. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>