YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn là sai 

  • A. hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất tăng mạnh khi được chiếu sáng 
  • B.  bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện.
  • C. quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn. 
  • D.  trong hiện tượng quang dẫn, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là electron và lỗ trống trong khối bán dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA