AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r=10Ω và độ tự cảm \(L = \frac{1}{{2\pi }}\) H, tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100V và tần số f=50 Hz. Thay đổi C tới giá trị C=Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt giá trị cực tiểu bằng 20 V. Giá trị của điện trở R bằng 

  • A. 80 Ω                      
  • B. 50 Ω                
  • C. 90 Ω                  
  • D. 40 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>