AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện có cường độ \(i = 2\sqrt 2 \cos 100\pi t\) A chạy qua điện trở thuần 100Ω. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là 

  • A. 12 kJ                      
  • B. 24 kJ     
  • C.  4243 J              
  • D. 8485 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>