YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 216 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 216 sách GK Lý lớp 12

Thiên hà là gì? Đa số thiên hà có dạng cấu trúc nào? Nêu những thành viên của thiên hà.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

  • Khái niệm: Thiên hà là một hệ thống gồm nhiều loại sao và tinh vân.

  • Cấu trúc: Đa số các thiên hà có dạng hình xoắn ốc.

  • Thành viên: Các thành viên của một thiên hà gồm các sao (sao, sao kềnh, sao chắt, sao đôi, sao mới, sao siêu  mới), các punxa, các lỗ đen và các tinh vân.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 216 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON