YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.10 trang 124 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.10 tr 124 sách BT Lý lớp 12

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên vương tinh.

D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thuỷ tinh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.10 trang 124 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON