YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.7 trang 123 SBT Vật lý 12

Giải bài 41.7 tr 123 sách BT Lý lớp 12

Mặt Trời thuộc loại sao

A. trắt trắng

B. kềnh đỏ.

C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.

D. nơtron.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Mặt Trời thuộc loại sao trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.7 trang 123 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON